Tjeneste

I visjonen vår heter det:

"Vi vil være noe mer enn en gruppe mennesker som samles regelmessig til møter. Vi vil være en levende organisme - akkurat som en kropp slik Bibelen beskriver menigheten. Det betyr at vi, akkurat som kroppens ulike deler, er avhengige av hverandre med ulike funksjoner. Vi vil "finne gullet" hos hver enkelt, slik at alle finner sin plass og får brukt sine gaver og ressurser."

 

Vi vil nettopp ha som fokus at du skal finne din plass i fellesskapet og oppleve at du er i Guds plan med ditt liv. Bibelen snakker også om at hvert enkelt menneske har unike gaver, eller nådegaver, som kan brukes i tjeneste for Gud og fellesskapet. Vi ønsker å være et fellesskap hvor du får hjelp til å finne ut av hva som er dine gaver, og vokse og ta nye steg gjennom å bruke dem.

 

Tjenestene vi har hos oss som du kan engasjere deg i er:

- Ungdomsarbeid

- Between

- Bønnearbeid

- Kreativt arbeid

- Diverse tjenester på gudstjeneste: sang og musikk, ledelse, møtevert, kjøkken, teknikk, søndagsskole. 

 

Velkommen uansett hvem du er!

Ta kontakt med menighetsutvikler hvis du lurer på noe eller vil bidra.

Powered by Cornerstone