Velkommen hjem

Follokirken ligger sentralt i Ski sentrum. Velkommen innom!
01.01.2023
Velkommen hjem

Follokirken er en menighet sentralt i Ski som ønsker å leve etter slagordet vårt:

"Nær Gud, nær mennesker"

Vi ønsker å bygge et fellesskap som er varmt, sant og inkluderende. Kjerneverdiene våre er "levende, inkluderende og mangfoldig". Med det ønsker og jobber vi for å være et fellesskap for alle mennesker, i ulike livssituasjoner og fra forskjellige kulturer. Vi tror at evangeliet om Jesus Kristus er et godt budskap til alle mennesker, og at det fortsatt har relevans i dag. Vi ønsker å være en positiv aktør i lokalmiljøet som er gode medmennesker for de vi møter i hverdagen. 

Vi kommer sammen jevnlig på søndager og feirer gudstjeneste med sang, undervisning, bønn og fellesskap. Vi har også flere mindre fellesskap som samles jevnlig hjemme hos hverandre, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg.

Hjertelig velkommen til oss!

Velkommen hjem

 

Follokirken

  • Ski sentrum
  • Flergenerasjonsmenighet
  • Gudstjenester på søndager og småfellesskap i uka
  • Se vår kalender
Powered by Cornerstone